Denmark Infantry Units, Part A

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.For help using this army units guide, see the instructions page.

Line Unit I.D. Name of Unit Years Previous See Line Later See Line Unit Recs. Notes
1 B89 AARHUS, Holstebro, Rinkøbing, og Lemvig Fri Korps 1848-1849 R 1848 Disb 1848 NR
2 B83 Kapitejn AARO'S Korps 1864-1864 R 1864 Disb. 1864 NR
3 B79 Akademisk Skyttekorps 1866-1934 R 1866 Exists 1934 R/NA Heir to "Kongens Liv Krops" (line 132) Volunteer Unit
4 B3 ANDEN (2nd) Bat. 1867-1951 13 129,154 R & R/NA Line Bat.
5 B67 ANDEN (2nd) Forstaerknings Bat. 1848-1852 R 1848 Disb. 1852 R
6 B74 ANDEN (2nd) Forstaerknings Kaeger Korp. 1849-1852 R 1849 Disb. 1852 R
7 B81/2 ANDEN (2nd) Halvbrigade AF FØRST (1st) Skjaellandske Brigade 1867-1880 F 1867 20 R Composite Unit See Bats. 3, 18, 22, 32
8 B81/4 ANDEN (2nd) Halvbrigade AF ANDEN (2ND) SJAELLANDSKE Brigade 1867-1880 F 1867 82 R Composite Unit See Bats.4, 17, 24, 34
9 B81/6 ANDEN (2nd) Halvbrigade AF FYNSKE Brigade 1867-1880 F 1867 191 R Composite Unit See Bats. 5, 16, 26, 36
10 B81/8 ANDEN (2nd) Hakvbrugade AF FØRST (1st) JYDSKE Brigade 1867-1880 F 1867 168 R Composite Unit See Bats. 14, 20, 28, 38
11 B81/10 ANDEN (2nd) Halvbrigade AF ANDEN (2nd) JYDSKE Brigade 1867-1880 F 1867 222 R Composite Unit See Bats. 9, 11, 30, 40
12 B21 ANDEN (2nd) HOLSTENSKE Bat. 1851-1852 RR 1851 183 R Formed from former Slesvig-Holstensk Army Units (inc. 5, 6, 7, 8, 13 Bats
13 B3 ANDEN (2nd) Inf. Bat. 1855-1867 16, 15 4 R 1863-1865 - Regt. of 2 Bat.
14 B13 ANDEN (2nd) Jaeger Korps 1842-1860 436 24 R
15 B3 ANDEN (2nd) LETTE Inf. Bat. 1848-1855 16 13 R
16 B3 ANDEN (2nd) LINIE Inf. Bat. 1842-1848 318 15 R
17 B14 ANDEN (2nd) PANSER VAERN'S Bat. (Jydske Jaeger Korps) 1951- 155 R/NA
18 B61 ANDEN (2nd) RESERVE Bat. 1848-1852 R 1848 Disb. 1852 R
19 B75/2SD ANDET (2nd) DEPOT og Garnison 1850-1851 R 1850 Disb. 1851 R
20 B81/2 ANDET (2nd) Regt. (Composite Unit) 1880-1951 7 Disb. 1951 R 1880-1909 See Bat. 3, 18, 22, 32 1909-1932 See Bat. 3, 18, 22 1932-1951 See Bat 3, 13, 18, 22
21 B11 ANDET (2nd) Regt. (Composite Unit) 1951- 256 Exists R/NA
22 B13 ATTENDE (18th) Bat. 1867-1951 24 106, 184 R&R/NA Line Bat.
23 B75/11 ATTENDE (18th) Depot og Garnison Komp. 1850-1851 R 1850 Disb. 1851 R
24 B13 ATTENDE (18th) Inf. Bat. 1860-1867 14 22 1836-1865, Regt. of 2 Bat.
25 B76 BORNHOLM Milits 1611/1613-1851 322 26 NR 1660 Special Rights
26 B76 BORNHOLM Vaebning 1851-1923 25 27 R/NA
27 B76 BORNHOLMS Vaern 1923-1951 26 Inc. 28, 29 R/NA Cavalry Disbanded, Artillery into Bormholm Artillerie Regt.
28 B7 I/BORNHOLMS Vaern (Bornholmske Regt.) 1951- 27, 205 Exists R/NA
29 B7 BORNHOLMSKE Regt. (I/Bornholms Vaern) 1951 - 27, 205 Exists R/NA
30 B2 DANSKE LIV Regt. (1st Regt.) 1951- 91 Exists R/NA
31 B12 DRONNINGS LIV. Regt. (8th Regt) 1951- 199 Exists R/NA
32 B9 ELLEVTE (11th) Bat. 1867-1951 34 44, 60 R&R/NA Line Bat.
33 B75/11 ELLEVTE (11th) DEPOT go Gerison Komp 1850-1851 R 1850 Disb. 1851 R
34 B9 ELLEVTE (11th) INF. Bat. 1860-1867 35 32 R 1862-1836 Rgt. of 2 Bat.
35 B9 ELLEVTE (11th) LINIE Inf. 1842-1860 454 34 R
36 B81/11 ELLEVTE (11th) Reserve Regt. (Composite Unit) 1909-1932 F 1909 Dist 1932 R/NA 1909-1922 See Bat. 31, 32, 41, 42 1922-1932See Bat. 31, 32, 3 Liv Gard
37 B14 EN OG FYRRE TYVENDE (41st) Inf. Bat. 1853-1864 - - R Reservists of 19 Bat See 19 Bat.
38 B42 EN OG FYRRE TYVENDE (41st) Bat. 1909-1932 R 1909 Disb 1932 R&R/NA Res. Bat. Flag Tojhus.
39 B8 EN OG TREDIVTE (31st) Inf. Bat. 1853-1864 - - R Reservist of 9 Bat. See 9 Bat
40 B32 EN OG TREDIVTE (31st) Bat. 1867-1932 R 1867 Disb 1932 R&R/NA 1867-1880 Forst Bat. 1880-1932 res. Bat Flag Tojhus
41 B22 EN OG TYVENDE (21st) Inf. Bat. 1860-1867 80 Inc. 85 R 1863-1865 Regt. 1866-1867 Depot Komp.
42 B22 EN OG TYVENDE (21st) Bat. 1867-1951 RR 1867 197 R&R/NA 1867-1880 Res. Bat 1880-1922 Line Bat. 1922-1932 Res. Bat. 1932-1951 Line Bat
43 B94 ESPINGOL Batteri (Raketkorpset) 1848-1851 RR 1848 (4280 Disb.1851 NR
44 B9 FALSTERSKE Fod Regt. (5th Regt.) 1951- 32 Exists R/NA
45 B8 FELT HERREN'S Fod Regt. (10th regt.) 1951- 149 Exists R/NA Tenative designation of Regt name
46 B46 FEM OG FYRRE TYVENDE (45th Bat.) 1909-1932 R 1909 Disb 1932 R/NA Res. Bat. Flag Tojhus
47 B11 FEM OG TREDIVTE (35th Inf. Bat.) 1853-1864 - - R Reservists of 13 Bat. See 13 Bat.
48 B36 FEM OG TREDIVTE (35th) Bat. 1867-1922 R 1867 Disb 1922 R&R/NA
49 B16 FEM OG TYVENDE (25th) Inf. Bat. 1835-1864 - - R Reservists of 3 Bat. See 3 Bat.
50 B26 FEM OG TYVENDE (25th) Bat. 1867-1951 R 1867 51 R&R/NA 1867-1880 Res. Bat 1880-1932 Line Bat. 1932-1951 Forst Bat.
51 B26 FEM OG TYVENDE (25th) Bat. 1951- 50 Exists NR R/NA 1951, not formed and not renamed. Flag with 5th Regt.
52 B5 FEMTE (5th) Bat. 1867-1951 55 83, 185 R&R/NA Line Bat.
53 B75/5 FEMTE (5TH) DEPOT og Garnison Komp. 1850-1851 R 1850 Disb 1851 R
54 B70 FEMTE (5th) FORSTAERKNING Bat. 1849-1852 R 1849 Disb 1852 R
55 B5 FEMTE (5th) Inf. Bat. 1860-1867 58 52 R 1863-1865 Regt. of 2 Bat
56 B23 FEMTE (5th) JAEGERKORPS 1842-1848 403 dISB 1848 R Rebles; Joins Slesvig-Holstein Army
57 B23 FEMTE (5th) JAEGERKORPS 1852-1860 RR1852 229 R Formed from 5 former Slesvig-Holstensk Jaegerkorps
58 B5 FEMTE (5th) LINIE Inf. Bat. 1842-1860 391 55 R
59 B81/5 FEMTE (5th) Regt. (Composite Unit) 1880-1951 98 Disb 1951 R 1880-1909 See Bat 7, 19, 25, 35
1919-1922 See Bat. 7, 19,25,26
1922-1932 See Bat. 7, 14, 19
1932-1951 See Bat. 7, 14, 19, 25
60 b9 FEMTE (5th) Regt. (Falsterske Fod Regt.) 1951- 32 Exists R/NA
61 B64 FEMTE (5th) RESERVE Bat. 1848-1852 R 1848 Disb 1848 R
62 B20 FEMTENDE (15th) Bat. 1867-1951 64 141 R&R/NA Line Bat.
63 B75/15 FEMTENDE (15th) DEPOT go Garnison Komp 1850-1851 R 1850 Disb 1851 R
64 B20 FEMTENDE (15th) INF. Bat. 1860-1867 66 62 R 1863-1865 Regt. of 2 Bat.
65 B20 FEMTENDE (15th) LINIE INF. Bat 1842-1848 369 Disb 1848 R Rebels, joins Slesvig-Holstein Army
66 B20 FEMTENDE (15th) LINIE INF. Bat 1852-1860 101 64 R
67 B81/15 FEMTENDE (15th) RESERVE Regt. (Composite Unit) 1909-1922 R 1909 Disb 1922 R/NA See Bat. 39, 40, 49, 50
68 B23 FIRE OG FYRRETYVENDE (44th) Inf. Bat. 1853-1864 - - R Reservists of 22 Bat. See 22 Bat.
69 B45 FIRE OG FYRRETYVENDE (44th) Bat 1909-1932 R 1909 Disb 1932 R/NA Res. Bat. , Flag Tojhus
70 B10 FIRE Og TREDIVTE (34th) Inf. Bat. 1853-1864 - - R Reserviists of 12 Bat. See 12 Bat
71 B35 FIRE OG TREDIVTE (34th) Bat. 1867-1922 R 1867 Disb 1922 R&R/NA 1867-1880 1880-1922 Res. Bat. Fleg Tojhus
72 B3 FIRE OG TYVENDE (24th) Inf. Bat 1853-1834 - - R Reservists pf 2 Bat. See 2 Bat.
73 B25 FIRE OG TYVENDE (24th) Bat. 1867-1951 R 1867 74 R&R/NA 1867-1880, Res. Bat.
1880-1922, Line Bat.
1922-1932, Res. Bat. 1932-1951, Forst Bat.
74 B25 FIRE OG TYVENDE (24th) Bat. 1951- `73 Exists (NR) R/NA 1951 - Not formed and not renamed. Flag with 1st Regt.
75 B4 FJERDE (4th) Bat. 1867-1951 78 111, 192 R&R/NA 1867-1922, Line Bat.
1922-1932, Res. Bat.
1932-1951, Line Bat.
76 B75/4 FJERDE (4th) DEPOT og Garnison Komp. 1850-1951 R 1850 Disb 1851 R
77 B69 FJERDE (4th) FORSTAERKNING Bat. L849-1852 R1849 Disb. 1852 R
78 B4 FKERDE (4th) INF. Bat. 1860-1867 81 75 R 1863-1865, Regt. of 2 Bat
79 B22 FJERDE (4th) JAEGER Korps 1842-1848 444 Disb 1848 (80) R Most Enlisted men desered to Slesvig-Holstenske Army
80 B22 JAEGER (4th( JAEGER Korps 1852-1860 RR 1852 (79) 41 R
81 B4 FJERDE (4th) LINIE Inf. Bat. 1842-1860 456 78 R
82 B81/4 FJERDE (4th) Regt. (Composite Unit) 1880-1951 8 Disb 1951 R 1880-1909 See Bat. 4, 17, 24, 34
1909-1932, See Bat. 4, 17,24
1932-1951, Bat. 8, 11, 17, 28
1922-1932, Res Regt.
83 B5 FJERDE (4th) Regt. (Sjaellandske Liv. Regt.) 1951 52 Esxist R/NA
84 B63 FJERDE (4th) Reserve Bat 1848-1852 R 1848 Disb 1852 R
85 B19 FJORTENDE (14th) Bat. 1867-1951 RR 1867 (41, 87) 186 R&R/NA Line Bat.
86 B75/ FJORTENDE (14th) Depot og Garnison Komp 1850-1851 R 1850 Disb 1851 R
87 B19 FJORTENDE (14th) Inf. Bat. 1855-1867 88 Inc. 85 R 1864-1865, Regt. of 2 Bat. 1866-1867, Depot Komp
88 B19 FJORTENDE (14th) LETTE Inf. Bat 1852-1855 136 87 R
89 B19 FJORTENDE (14th) LINIE Inf. Bat. 1842-1848 F 1842(369, 433) Disb 1848 R Formed from Parts of older units Rebels, Joins Slevig-Holstein Army
90 B81/14 FJORTENDE (14th) Reserve Regt. (Composite Unit) 1909-1922 R1909 Disb 1922 R/NA Reserve Regt. 1909-1922, See Bat. 36, 38, 46, 48
91 B2 FØRST (1st) Bat. 1867-1951 102 30,108 R&R/NA Line Bat.
92 B87 FØRST (1st) Bat. DANSKE Frivillige 1848-1848 R 1848 Disb 1848 NR
93 B75/1 FØRST (1st) Bat. DEPOT og Garnison Komp 1850-1851 R 1850 Disb 1851 R
94 B66 FØRST (1st) FORSTAERKNINGS Bat. 1848-1852 R1848 Disb 1852 R
95 B73 FØRST (1st) FORSTAERKNINGS Jaegerkorps 1848-1852 R1848 Disb 1852 R
96 B81/1 FØRST (1st) HALV BRIGADE Af FØRST SJAELLANDSKE Brigade 1867-1880 R1867 107 R Composite Unit See Bat. 1, 15,21,31
97 B81/3 FØRST (1st) HALV BRIGADE af ANDEN SJAELLANDSKE Brigade 1867-1880 R1867 225 R Composite Unit See Bat. 2, 13, 23, 33
98 B81/5 FØRST (1st) HALV BRIGADE Af FYNSKE Brigade 1867-1880 R1867 59 R Composite Unit See Bat. 7, 19, 25, 35
99 B81/7 FØRST (1st) HALV BRIGADE Af JYDSKE Brigade 1867-1880 R1867 209 R Composite Unit See Bat. 10, 12, 27, 37
100 B81/9 FØRST (1st) HALV BRIGADE Af ANDEN JYDSKE Brigade 1867-1880 R1867 153 R Composite Unit See Bat. 6, ;8, 29, 39
101 B20 FØRST (1st) HOLSTENSKE Bat. 1851-1852 R1851 66 R Raised from former rebel Slesvig-Holstein Army Bat. (Inc. 1, 2, 3, 4, 5, 15 Bat.
102 B2 FØRST (1st) INF. Bat. 1855-1867 104 91 R 1863-1865 Regt. of 2 Bat.
103 B15 FØRST (1st) JAEGER KORPS 1842-1860 F 1842 (see note) 263 R Raised from Jaeger Komps of 6 old Regts. (Lines: 318, 341, 343, 387. 391, 456)
104 B2 FØRST (1st) LETTE Inf. Bat. 1848-1855 105 102 R
105 B2 FØRST (1st) LINIE Inf. Bat. 1842-1848 343 104 R
106 B13 FØRST (1st) PANZERVAERNS Bat. (Sjaellandske Jaeger Korps) 1951- 22 Exists R/NA
107 B81/1 FØRST (1st) Regt (Composite Unit) 1880-1951 96 Disb 1951 R 1880-1909, See Bat. 1, 15, 21, 31 1909-1932,See Bat 1, 15, 21 1932-1951,See Bat. 1, 15, 21, 24
108 B2 FØRST (1st) Reg. (Denske Liv Regt.). 1951- 91 Exists R/NA
109 B60 FØRST (1st) RESERVE Bat. 1848-1852 R1848 Disb 1852 R
110 B71 FØRST (1st) RESERVE Jaeger Korps 1848-1852 R1848 Disb 1852 R
111 B4 FYNKSE LIV Regt. (6th Regt.) 1951- 75 Exists R/NA
112 B18 FYNKSKE SKYTTE Regt. 1951- 217 Exists (NR) R/NA Exists but not formed
113 B13 FYRRETYVENDE (40th) Inf. Bat. 1853-1864 - - R Reservosts pf 18 Bat. See 18 Bat.
114 B41 FYRRETYVENDE (40th) Bat. 1867-1932 R 1867 Disb 1932 R&R/NA 1867-1880 Forst Bat 1818-1932, Res. Bat Flag tojhus
115 B84 GARNISONS Battailon 1863-1865 R 1863 Disb 1865 NR
116 B51 HALVTRESINDSTYVENDE (50th) Bat. 1909-1932 R 1909 Disb 1932 R/NA 1909-1932, Res. Bat Flag Tojhus
117 B15 HIMMERLANDSKE Jaeger Korps (Tredje Panservaerns Bat.) 1951- 262 Exists R/NA
118 B89 HOLSTEBRO Fri Korps 1848-1848 - - NR See Line 1
119 B88 HORSENS Fri Korps 1848-1848 R 1848 Disb 1848 NR
120 B86 JAGO'S Pat Rouille Korps 1848-1848 R 1848 Disb 1848 NR
121 B10 JYDSKE FOD Regt. (7th Regt.) 1951- 230 Exists R/NA
122 B14 JYDSKE JAEGER KORPS (Anden Panzervaerns Bat.) 1591- 155 Exists R/NA
123 B17 JYDSKE SKYTTE Regt. 1951- 164 Exists (NR) R/NA Exists but not formed
124 B59 KØBENHAVNS Vaebning (See line 265) 1870-1909 R 1870 (265) Disb 1909 NR 2 Bat. Inf. 2 Komp Art. (Militia)
125 B85 Philip Julius KNUDSEN'S Fri Korps 1848-1848 R 1848 Disb 1848 NR
126 B78 KØBENHAVNS Amts. Skytte Korps 1909-1934 R 1909 Exists 1934 R/NA Volunteer Unit
127 B93 KØBENHAVNS GARINSON Bat. 1848-1849 R 1848 Disb 1849 NR
128 B92 KØBENHAVNS GARNISON Komp 1850-1851 R 1850 Disb 1851 NR
129 B3 KONGENS FOD Regt. (9th Regt.) 1951- 4 Exists R/NA
130 B56 KONGENS LIV JAEGER Korps. 1885-1934 RR 1885 Exists 1934 NR Volunteer Unit
131 B56 KONGENS LIV JAEGER Korps. (alternate name) 1801-1807 - - R See Line 140
132 B57 KONGENS LIV KORPS 1808-1865 383 Dist 1865 R
133 B1 Den KONGLIGE LIV GARDE 1951- 138 Exists R/NA
134 B16 KRONENS Skytte Regt. 1951- 243 Exists (NR) R/NA Exists but not formed
135 B80 LANDKADET Korps 1803-1861 399 Disb 1861 NR
136 B19 LAURENBURGSKE Jaeger Korps 1848-1852 R 1848 88 R 1851-Oath to Danish Crown, Raised in Laurenberg
137 B89 LEMVIG Fri Korps 1848-1848 - - NR See Line 1
138 B1 LIVGARDEN 1867-1951 139 133 R&R/NA 1867-1908, 2 Bat (1line bat.;1 Forst Bat.) 1909-1922, 2 Bat (2 lint Bat.) 1922-1932, 3 Bat. (1line Bat.; 2 Res. Bat.) 1932-1951, 3 Bat. (3 line Bat)
139 B1 Den Konglige LIVGARDE TIL FODS 1772-1867 404 138 R
140 B56 LIV JAEGER KORPS 1801-1870 407 Disb 1870 R
141 B20 LOLLANDSKE Skytte Regt. 1951- 62 Exists (NR) R/NA Exists, but not formed
142 B21 MOENSKE Skytte Regt. 1951- 179 Exists R/NA Exists, but not formed
143 B77 MOTOR ORDONNANSKORPSET 1911-1934 R 1911 Exists 1934 R/NA Volunteer Unit
144 B50 NI OG FYRRETYVENDE (49th) Bat. 1909-1932 R 1909 Disb 1932 R/NA 1919-1932 Res. Bat Flag Tojhus.
145 B40 NI OG TREDIVTE (39th) Bat. 1867-1932 R1867 Disb 1932 R&R/NA 1867-1880, forstaer-kning Bat. 1880-1932, Reserve Bat. Flag Tojhus
146 B12 NI OR TREDIVTE (39th) Bat. Inf 1853-1864 - - R Reservists of 17 Bat. See 17 Bat
147 B30 NI OG TYVENDE (29th) Bat. 1867-1932 R 1867 Disb 1932 R&R/NA 1867-1880, res. Bat 1880-1932, Line Bat. Flag - Tojhus
148 B7 NI OG TYVENDE (29th) Inf. Bat. 1853-1864 - - R Reservists of 7 Bat. See 7 Bat.
149 B8 NIENDE (9th) Bat. 1867-1951 151 45, 223 R&R/NA Line Bat.
150 B75/9 NIENDE (9th) DEPOT og Garnison Komp 1850-1851 R 1850 Disb 1851 R
151 B8 NIENDE (9th) Inf. Bat. 1860-1867 152 149 R 1863-1865, Regt. of 2 Bat.
152 B8 NIENDE (9th) LINIE Inf. Bat 1842-1860 317 151 R
153 B81/9 NIENDE (9th) Regt. 1880-1932 100 Disb 1932 R 1880-1909, See Bat. 6,8,29,39 1909-1922, See Bat. 6, 10, 29 1922-1932, See Bat. 6, 20, 29
154 B3 NIENDE (9th) Regt. (Kongens Fod Regt.) 1951- 4 Exists R/NA
155 B14 NITTENDE (19th) Bat. 1867-1951 156 12, 122 R&R/NA 1867-1922, line Batt. 1922-1932, Res. Bat 1932-1951, line Bat.
156 B14 NITTENDE (19th) INF. Bat. 1860-1867 248 155 R 1863-1865, Regt. of 2 Bat.
157 B91 ODENSE Frikorps 1848-1848 R 1848 Disb. 1848 NR
158 B49 OTTE OG FYRRETYVENDE (48th) Bat. 1909-1932 R 1909 Disb.1932 R/NA 1909-1932, Res Bat. Flag - Tojhus
159 B39 OTTE OG TREDIVET (38th) Bat. 1867-1932 R 1867 Disb. 1932 R&R/NA 1867-1880, Forst. Bat 1880-1932, Res. Bat Flag Tojhus
160 B21 OTTE OG TREDIVTE (38th) Inf. Bat. 1853-1864 - - R Reservists of 16th Bat See 16 Bat
161 B29 OTTE OG TYVENDE (28th) Bat. 1867-1951 R 1867 162 R&R/NA 1867-1880, Res. Bat. 1880-1922 Line Bat. 1922-1932, Res Bat. 1932-1950, Forst. Bat
162 B29 OTTE OG TYVENDE (28th) Bat. 1951- 161 Exist (NR) R/NA Exists- But not formed and not renamed. Flag with 10th Regt.
163 B6 OTTE OG TYVENDE (28th) Inf. Bat. 1853-1864 R Reservists of 6 Bat. See 6 Bat
164 B17 OTTENDE (8th) Bat. 1867-1951 166 123 R&R/NA Line Bat.
165 B75/8 OTTENDE (8th) DEPOT OG Garnison Komp. 1850-1851 R1850 Disb. 1881 R
166 B17 OTTENDE (8th) INF. Bat. 1860-1867 167 164 R 1860-1867 Regt. of 2 Bat
167 B17 OTTENDE (8th) LINIE INF. Bat. 1842-1860 F 1842 (317,341) 166 R Raised from excess of two old Regts.
168 B81/8 OTTENDE (8th) Regt. 1880-1932 10 Disb. 1932 R 1880-1909, See Bat. 14,20,28,38 1909-1932, See Bat. 8,11,28
169 B12 OTTENDE (8th) Regt. (Dronning's liv. Regt.) 1951- 199 Exists R/NA
170 B6 PRINSENS Liv Regt. (3rd Regt.) 1951- 187 Exists R/NA
171 B90 RANDERS Fri Korps 1848-1848 - - NR See Line 246
172 B89 RINGKØBING Friskorps 1848-1848 - - NR See Line 1
173 B47 SEKS OF FYRRETYVENDE (46th) Bat. 1909-1932 R 1909 Disb. 1932 R/NA 1909-1932 Res. Bat. Flag-Tojhus
174 B37 SEKS OG TREDIVTE (36th) Bat. 1867-1922 R1967 Disb. 1922 R&R/NA 1867-1880 Forst. Bat 1880-1922 Res. Bat/ Flag, Tojhus
175 B19 SEKS OG TREDIVTE (36th) Int. Bat. 1853-1864 - - R Reservists of 14 Bat. See 14 Bat.
176 B27 SEKS OG TYVENDE (26th) Bat. 1867-1951 R 1867 177 R&R/NA 1867-1880, Res. Bat 1880-1922, Line Bat. 1922-1932, Res. Bat 1932-1951, Forst Bat.
177 B27 SEKS OG TYVENDE (26th) Bat. 1951- 176 Exists (NR) R/NA Exists but not formed, and not renamed Flag with 6th Regt.
178 B4 SEKS OG TYVENDE (26th) Inf. Bat. 1853-1864 - - R Reservists of 5 Bat. See 4 Bat.
179 B21 SEKSTENDE (16th) Bat. 1867-1951 181 142 R&R/NA Line Bat.
180 B75/16 SEKETENDE (16th) DEPOT og Garnison Komp 1850-1851 R 1850 Disb. 1851r
181 B21 SEKSTENDE (16th) INF. Bat. 1860-1867 183 179 R 1863-1865 Regt. of 2 Bat.
182 B21 SEKSTENDE (16th) LINIE Inf. Bat. 1842-1848 421 Disb 1848 R Rebels and joins Slesvig-Holstein Army
183 B21 SEKSTENDE (16th) LINIE Inf. Bat. 1852-1860 12 181 R
184 B13 SJAELLANDSKE JAEGER KORPS (Først Panser Vaerns Bat) 1951- 22 Exists R/NA
185 B5 SJAELLANDSKE LIV Regt. (4th Regt.) 1951- 52 Exists R/NA
186 B19 SJAELLANDSKE SKYTTE Regt. 1951- 85 Esixts NA R/NA Esists, but not formed
187 B6 SJETTE (6th) Bat. 1867-1951 189 170, 253 R&R/ NA Line Bat.
188 B75/6 SJETTE (6th) DEPOT og Garnison Komp. 1850-1851 R 1850 Dis 1851
189 B6 SJETTE (6th) INF Bat. 1860-1867 190 187 R 1863-1865 Regt. of 2 Bat.
190 B6 SJETTE (6th) LINIE Inf. Bat. 1842-1860 387 189 R
191 B81/6 SJETTE (6th) Regt. 1880-1951 9 Disb 1951 R 1880-1919, See Bat. 5, 16, 26, 36 1909-1922, See Bat. 5, 16, 36, 49 1922-1932, See Bat. 5, 16, 26 1932-1951, See Bat. 4, 5, 16, 26
192 B5 SJETTE (6th) Regt. (Fynske Liv. Regt.) 1951- 75 Exists R/NA
193 B65 SJETTE (6th) RESERVE Bat. 1849-1852 R 1849 Disb1852 R
194 B82 SKYTS KOMPAGNI (AF Inf. Regts.) 1932-1951 R 1932 Inc. 1951 (See Note) R/NA Unites Incorporated into new Regts 1 to7
195 B75/SD-2 SLESVIGSKE DETACHEMENT 1850-1851 -- -- R Rrobable Indentical with 2nd Depot Co. See line 19
196 B11 SLESVIGSKE FOD REGT. ( 2nd Regt.) 1951 256 Exists R/NA
197 B22 SLESVIGSKE JAEGER Korps 1951- 42 Exists (NR) R/NA Exists but not formed
198 B23 SLESVIGSKE LETTE Fod Regt. 1951 228 Exists (NR) R/NA Exists but not formed
199 B12 SYTTENDE (17th) Bat. 1867-1951 202 31, 169 R&R/NA 1867-1922, Line Bat. 1922-1932, Res. Bat. 1932-1951, Line Bat.
200 B75/17 SYTTENDE (17th) DEPOT og Garnison Komp. 1850-1851 R 1850 Disb 1851 R
201 B75/19 SYTTENDE (17th) og ATTENDE (18th) DEPOT og Garnison Komp 1850-1851 R 1850 Disb 1851 R
202 B12 SYTTENDE (17th) INF. Bat. 1860-1867 204 199 R 1863-1865, Regt of 2 Bat.
203 B12 SYTTENDE (17th) LINIE Inf. 1842-1848 325 Disb 1848 R Rebels and joins Slesvig-Holstein Army
204 B12 SYTTENDE (17th) LINIE Bat. 1852-1860 246 202 R
205 B7 SYVENDE (7th) Bat. 1867-1951 207 28, 29 R&R/NA Line Bat.
206 B75/7 SYVENDE (7th) DEPOT og Garnison Komp. 1850-1851 R 1850 Disb 1851 R
207 B7 SYVENDE (7th) INF. Bat. 1860-1867 208 205 R 1863-1865 Regt. of 2nd Bat.
208 B7 SYVENDE (7th) LINIE Inf. Bat. 1842-1860 341 207 R
209 B81/7 SYVENDE (7th) Regt. (Composite Unit) 1880-1951 99 Disb 1951 R 1880-1909, See Bat 10, 12, 27, 37 1919-1922 See Bat. 14, 20, 27 1922-1932,See Bat. 10, 12, 27 1932-1951, See Bat 2, 10, 12, 27
210 B10 SYVENDE (7th) Regt. (Jydske Fod Regt.) 1951- 230 Exists R/NA
211 B48 SYV OG FYRRETYVENDE (47th) Bat 1919-1932 R 1909 Disb 1932 R/NA 1919-1932 Res. Bat. Flat - Tojhus.
212 B38 SYV OG TREDIVTE (37th) Bat. 1867-1922 R 1867 Disb 1922 R&R/NA 1867-1880 Forst. Bat 1880-1922 Res. Bat. Flag - Tojhus
213 B20 SYV OG TREDIVTE (37th) Inf Bat. 1853-1864 -- -- R Reservists of 158 Bat. See 15 Bat.
214 B28 SYV OG TYVENDE (27th) Bat. 1867-1951 R 1867 215 R&R/NA 1867-1880, Res. Bat 1880-1922, Line Bat. 1922-1932, Res. Bat. 1932-1951, Forst Bat.
215 B28 SYV OG TYVENDE (27th) Bat. 1951 214 Exists (NR) R/NA Exists but not formed and not renamed Flad with 19th Regt.
216 B5 SYV OG TYVENDE (27th) Inf. Bat. 1853-1864 -- -- R Reservists of 5 Bat. See 5 Bat
217 B18 TIEDE (10th) Bat. 1867-1951 219 112 R&R/NA Line Bat.
218 B75/10 TIEDE (10th) DEPOT og Garnison Komp. 1850-1851 R 1850 Disb 1851 R
219 B18 TIEDE (10th) INF. Bat. 188-55-1867 220 217 R 1863-1865, Regt. of 2 Bat.
220 B18 TIENDE (10th) LETTE Bat. 1848-1855 221 219 R
221 B18 TIENDE (10th) LINIE Inf. Bat. 1842-1848 F1842 (358,454) 220 R Raised from surpless of two old Regts.
222 B81/100 TIENDE (10th) Reg. (Composite Unit) 1880-1932 11 Disb 1932 R 1880-1909, see Bat. 9,11,30,40, 1909-1922, See Bat. 9, 12, 30 1922-1932, See Bat. 9, 25, 30
223 B8 TIENDE (10th) Regt. (Feltherrens fod Regt.) 1951 149 Exists R/NA
224 B43 TO OG FYRRETYVENDE (42nd) Bat 1909-1932 R 1909 Disb 1932 R&R/NA 1909-1932, Res. Bat. Flat - Tojhus
225 B15 TO OG FYRRETYVENDE (42nd) Inf. Bat 1953-1864 -- -- R Reservists of 20 Bat. See 20 Bat.
226 B33 TO OG TREDIVTE (32nd) Bat. 1867-1932 R 1867 Disb 1932 R&R/NA 1867-1880, Forst Bat. 1880-1932, Res.Bat Flat - Tojhus
227 B18 TO OG TREDIVTE (32nd) Inf. Bat. 1853-1864 -- -- R Reservists of 10 Bat. See 10 Bat.
228 B23 TO OG TYVENDE (22nd) Bat. 1867-1951 RR 1867 229 198 R&R/NA 1867-1880, Res Bat 1800-1922, Line Bat. 1922-1932, Res. Bat 1932-1951, Forst. Bat
229 B23 TO OG TYVENDE (22nd) Inf. Bat. 1860-1867 57 Inc. 228 R 1863-1865, Regt. of 2 Bat. 1866-1867, Depot Co. only
230 B10 TOLVTE (12th) Bat. 1867-1951 232 121,210 R&R/NA 1867-1922, Line Bat. 1922-1932, Res. Bat 1932-1951, Line Bat
231 B75/12 TOLVTE (12TH) DEPOT og Garnison Komp. 1850-1851 R 1850 Disb 1851 R
232 B10 TOLVE (12th) INF. Bat. 1855-1867 233 230 R 1863-1865, Regt. of 2 Bat.
233 B10 TOLVTE (12th) LETTE Inf. Bat. 1848-1855 234 232 R
234 B10 TOLVTE (12th) LINIE Inf. Bat 1842-1848 358 233 R
235 B81/12 TOLVTE (12th) Reserve Regt. (Composite Unit) 1909-1922 R 1909 Disb 1922 R 1909-1922, Bat. 33, 34, 43, 44
236 B44 TRE OG FYRRETYVENDE (43rd) Bat 1909-1932 R 1909 Disb 1932 R/NA 1909-1932, Res. Bat Flag - Tojhus
237 B22 TRE OG FYRRETYVENDE (43rd) Inf. Bat 1853-1864 -- -- R Reservists of 21 Bat. See 21 Bat
238 B34 TRE OG TREDIVTE (33rd) Bat. 1867-1922 R 1867 Disb. 1922 R&R/NA 1867-1880, Forst Bat 1880-1922, Res. Bat Flag, Tojhus
239 B9 TRE OG TREDIVTE (33rd) Inf Bat 1853-1864 -- -- R Reservists of 11 Bat. See 11 Bat.
240 B24 TRE OG TYVENDE (23rd) Bat. 1867-1951 R 1867 241 R&R/NA 1867-1880, Res Bat. 1880-1922 Line Bat. 1922-1932, Res. Bat. 1932-1951, Forst. Bat.
241 B24 TRE OG TYVENDE (23rd) Bat. 1951- 240 Exists (NR) R/NA Exists, But not formed and not renamed. Flat with 3 Regt.
242 B2 TRE OG TYVENDE (23rd) Bat. 1853-1864 -- -- R Reservists of 1 Bat See 1 Bat.
243 B16 TREDJE (3rd) Bat. 1867-1951 247 134 R&R/NA Line Bat.
244 B75/3 TREDJE (3rd) DEPOT og Garnison Komp. 1850-1851 R 1850 Disb 1851 R
245 B68 TREDJE (3rd) FORSTAERKNING 1848-1852 R1848 Disb 1851 R
246 B12 TREDJE (3rd) HOLSTENSKE Bat. 1851-1852 RR 1851 204 R Formed from Former Slesvig-Holstenske Army Units.
247 B16 TREDJE (3rd) INF. Bat 1860-1867 249 243 R 1863-1865, Regt. of 2 Bat
248 B14 TREDJE (3rd) JAEGERKORPS 1846-1860 378 156 R
249 B16 TREDJE (3rd) LINIE Inf. Bat 1842-1860 F1842 (318, 456) 247 R Raised from surplus of two old Regt.
250 B1 TREDJE (3rd) LIVGARD Bat. 1922-1951 -- -- R/NA See Livgarden l Line 138
251 B15 TREDJE (3rd) PANSERVAERNS Bat (Himmerlandske Jaeger Korps) 1951 262 Exists R/NA
252 B81/ TREDJE (3rd) Regt. (Composite Unit) 1880-1951 97 Disb 1951 R 1880-1909, See Bat. 2, 13, 23, 33 1909-1932, Bat. 2, 13, 23, 27 1932-1951, See Bat. 6, 9, 20, 23 1922-1932, Res. Regt.
253 B6 TREDJE (3rd) Regt. (Prinsens Liv Regt.) 1951 187 Exists R/NA
254 B62 TREDJE (3rd) RESERVE Bat. 1848-1852 R 1848 Disb 1852 R
255 B72 TREDJE (3rd) RESERVE 1848-1852 R 1848 Disb 1852 R
256 B11 TRETTENDE (13th) Bat. 1867-1951 258 21, 196 R&R/NA 1867-1922, Line Bat 1922-1932, Res Bat. 1932-1951, Line Bat.
257 B75/13 TRETTENDE (13th) DEPOT og Garnison Komp. 1850-1851 R 1850 Disb 1851 R
258 B11 TRETTENDE (13th) Inf Bat. 1860-1867 259 256 R 1863-1865, Regt. of 2 Bat.
259 B11 TRETTENDE (13th) LINIE Inf. Bat. 1842-1860 443 258 R
260 B81/13 TRETTENDE (13th) Reserve Regt. (Composite Unit) 1909-1922 R 1909 Disb 1922 R/NA 1909-1922, See Bat 35, 37, 45, 47
261 B31 TREDIVE (30th) Bat. 1867-1932 R 1867 Disb 1932 R&R/NA 1867-1880, Res. Bat. 1880-1932, Line Bat. Flag-Tojhus
261a B17 TREDIVTE (30th) Inf. Bat 1853-1864 -- -- R Reservists of 8 Bat. See 8
262 B15 TYVENDE (20th) Bat. 1867-1951 263 117, 251 R&R/NA Line Bat.
263 B15 TYVENDE (20th) Inf. Bat. 1860-1867 103 262 R 1863-1865, Rrgt. of 2 Bat.
264 B90 VEJLE og Randers/ Frikorps 1848-1848 R1848 Disb 1848 NR
265 B55 KØBENHAVN'S BORGER Vaebning 1660-1870 381 Disb 1870 Inc. (124) R Militia

0