Register of Tongan Oral Histories Ma to Mz

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pacific Island Guide  >  Register of Tongan Oral Histories

Table of Contents[edit | edit source]

Register Surnames A to E
Register Surnames Fa to Fz
Register Surnames G to K
Register Surnames La to Lz
Register Surnames Ma to Mz
Register Surnames N to P
Register Surnames Q to S
Register Surnames Ta to Taz
Register Surnames Tea to Toz
Register Surnames Tua to Tz
Register Surnames U to Z

Last Name First Names Residence About place
Tape mp3
Transcript
PAF
Ma’afu Finauta’e’iloa Havelu
Ma’amaloa Vaha Hunga
Mafi Lesieli Tungua
Mafi Seluvaia Folaha
Mafi Susana Hamula
Mafile’o Mele Kolofo’ou
Mahe Sipola Hihifo
Mahe 'Ioane Hihifo (Hp)
Mahola Mele Latai Ma’ufanga
Mahu’inga Mele Fifita Pea
Maile 'Ana Levila Nukunuku
Maile Sione Vaisa Liahona
Makakaufaki Litia Kolomotu’a
Makavaha Tevita Houma ('Eua)
Makoni Lute 'Eua
Mala’efo’ou Tevita Tongamama’o (N.F.)
Mala’e’ulu Taukafa Fotua
Malohifo’ou Tonga Poteki Liahona
Maluheu Palometa Pomale Mango
Manakofaiva Sione Falaleu
Manavahetau 'Asinate Tupou Ha’alaufuli
Manu Mele 'Ailine Ma’ufanga
Manufekai Siaosi Leimatu’a
Manukaivao
Kolonga
Manukia 'Ana Futu ('Eua)
Manupuna Peni Angaha
Mapa Penisimani Latuselu Nuku'alofa Tongatapu 1 mp3 795707 Item 2 PAF
Masi Lopeti Sapa’ata (N.F.)
Masi Teili Kalosipani Havelu
Masila Havea Tongamama’o (N.F.)
Masima Ui Latu Ha’ateiho
Masio Leone Petani ('Eua)
Masoe Mosese Pukotala
Mataele Heimoana Fakakai
Tafakula (Matapula) Siale Vaiangina 'Ohonua 'Eua 147 795710 Item 3
Matoto Salote Tanginitopa

Mavaemoeliku Sione Tu’ungafasi Fua’amotu
Me’asi’i Alipate Vaihi
Moala Manatu Muitoa
Moala Mosese Palu Fangale’ounga
Moala Neiufi Holonga
Moala Siosaia Po’oi Houma
Moala Suliasi Pelehake
Moeaki Fa’e Angaha
Moeaki Tupou Nepote Nuku’alofa
Moeakiola Matekitonga Vaini
Mohetau Sione Leimoni Pukotala
Moleni 'Alipate Me’asi’i Vaini
Molia Siosifa Tongamama’o N.F.
Mosese Latu Fatumu
Motuliki Mele Mumui Havelu
Mo’unga Leua Angaha
Mao’unga Sioeli

Mo’ungahea Semisi Ha’afeva
Muti Ma’ake Mafi Niutoua