Ургийн овог хэрэглэх тухай хууль

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Монгол улс Вики Сэдэвүүд
Flag of Mongolia.svg.png
Судалгааны эхлэл
Цэдэг, баримт бичгийн төрөл
Монгол улс Ерөнхий мэдээлэл
Үндэс угсаа
Орон нутгийн судалгааны нөөц
Ургийн овог хэрэглэх тухай хууль

Ургийн овог[edit | edit source]


1925 оноос ардчиллыг хүртэлх социализмийн тогтолцооны үед Засгийн Газрын тогтоолын дагуу ард иргэдийг ургийн овог хэрэглэхийг хуулиар зогсоож бүгд эцгийн нэрээр овоглож эхэлсэн байна. Бараг 70 жилийн турш ургийн овгийг хэрэглээгүй бөгөөд ардчилсан хувьсгал дэлгэрсний дараа 1997 оны 1 сарын 8ны ЗГ-ийн 17-р тогтоолоор "Угийн бичиг хөтлөх журам" гаргасан байдаг байна. Энэхүү тогтоол 2т заасан "Овог хэрэглэх" хэсэгт ургийг овгийг хэрэглэж, хүн бүр өөрийн овогтой байх бөгөөд хэрэв мэддэггүй бол өөрийн нутгийн хүн амын бүртгэл, угийн бичиг, хүмүүсийн намтарыг судлах мөн нутаг, уул усын нэрийг овог болгох, шинээр зохиомол овог үүсгэн хэрэглэж болно хэмээн заасан байдаг. Бүгд овог хэрэглэсэнтэй холбогдуулан иргэний үнэмлэх, гадаад пасспорт, төрсний гэрчилгээ, гэр бүлийн бүртгэл, хүн амын тооллого, бүртгэлийн маягт зэрэг баримт бичигт гурван нэрийг хэрэглэхээр тусгасан байна.


Одоогоор Монгол Улсад ойролцоогоор 92000 гаруй ургийн овог бүртгэгдсэн байдаг бөгөөд хамгийн их ургийн овог нь БОРЖИГОН байна. Бид ургийн овгоороо дамжуулан удмын бичиг буюу гэр бүлийн түүхээ хөтлөх боломж байгаа бөгөөд эцэг эх болон эмээ өвөө нараасаа ургийн овгийн талаар илүү их мэдээлэл болон түүхүүдийг асууснаар та олж мэдэж чадна.