Монгол улс Сүмийн бүртгэлүүд

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Монгол улс Вики Сэдэвүүд
Flag of Mongolia.svg.png
Судалгааны эхлэл
Цэдэг, баримт бичгийн төрөл
Монгол улс Ерөнхий мэдээлэл
Үндэс угсаа
Орон нутгийн судалгааны нөөц

Буддизм[edit | edit source]

Баримт бичгүүдийг хэрхэн олох вэ[edit | edit source]

Түүхэн үндэслэл[edit | edit source]

Баримт бичигт орсон мэдээлэл[edit | edit source]Ислам[edit | edit source]

Баримт бичгүүдийг хэрхэн олох вэ[edit | edit source]

Түүхэн үндэслэл[edit | edit source]

Баримт бичигт орсон мэдээлэл[edit | edit source]Монголын бөө мөргөл[edit | edit source]

Баримт бичгүүдийг хэрхэн олох вэ[edit | edit source]

Түүхэн үндэслэл[edit | edit source]

Баримт бичигт орсон мэдээлэл[edit | edit source]Христ итгэл[edit | edit source]

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм[edit | edit source]

ЕХХҮГС-нь одоогоор 11641 гаруй гишүүнчлэл, 25 сүмийн байр, 2 гадас (Баруу, Зүүн) 1 дүүрэг (Дархан) 1 номлол (Монгол-Улаанбаатар), 4 ГБТ-ийн төвтэй, үйл ажиллагаагаа явуулж байна. lds.mn

Түүхэн үйл явдлын талаарх намтрыг дараах линкүүдээр орж үзнэ үү.

Баримт бичгүүдийг хэрхэн олох вэ[edit | edit source]

Түүхэн үндэслэл[edit | edit source]

Баримт бичигт орсон мэдээлэл[edit | edit source]

Geographylogo.png Бусад хэл дээр: Монгол | English