Монгол улс Нэрс

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Монгол улс Вики Сэдэвүүд
Flag of Mongolia.svg.png
Судалгааны эхлэл
Цэдэг, баримт бичгийн төрөл
Монгол улс Ерөнхий мэдээлэл
Үндэс угсаа
Орон нутгийн судалгааны нөөц
Ургийн овгийн тухай


Mонгол улсад ойролцоогоор 92000 орчим ургийн овог байдаг хэмээн УБЕГ тэмдэглэсэн байдаг. Үүнээс ард иргэдэд дийлэнх хэрэглэдэг овог бол БОРЖИГОН байна.


14.PNG


Geographylogo.png Бусад хэл дээр: Монгол | English