Hovin Parish, Akershus, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Guide to Hovin, Akershus, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Hovin Parish
Jurisdictions
Stift/Bispedømme/
Diocese
Borg bispedømme (1070-1969 Oslo bispedømme)
Prosti add here
Len 1599-1660 Akershus
Amt 1689-1919 1662-1919: Akershus
Fylke 1919-Present Akershus
Region add here
Prestegjeld Ullensaker
Kommune add here
Skifteretten add here
Tinglag Ullensaker
Fogderi Øvre Romerike
Sorenskriveri Eidsvold
Skipreide add here


Church Records[edit | edit source]

Hovin kirke Ullensaker.jpg

See Ullensaker

Census Records[edit | edit source]

See Ullensaker

Court Records[edit | edit source]

Land Records[edit | edit source]

Farm Books[edit | edit source]

Farm Names[edit | edit source]143 Aastad, 134 Allergot, 193 Aur

176 Barnkjenn, 159 Bjønningstad, 142 Bjørke, 182 Bjørtomt, 136 Braaten, 170 Bratval, 167 Brudalen

199 Dal, 132 Døli, 133 Døliengen

185 Elstad mellem, 186 Elstadmoen

188 Fløgstad, 181 Furulund nordre

164 Garder, 151 Gislevold, 135 Gjestad, 136 Gjestadgropa, 175 Grønbæk

160 Hallingstad, 171 Hannestad, 136 Haug, 179 Helgebostad, 141 Hovin nedre, 192 Hveim

157 Kjos østre, 173 Klokkeset, 145 Kolby, 148 Kraakfoss, 187 Kringlemyren, 175 Krusestuen, 174 Kverndalen, 153 Laake

131 Langeland, 152 Lauten, 178 Li, 137 Ljøgot

169 Melby, 189 Melby, 168 Mjæleberg, 149 Mølledalen

175 Nordby, 196 Nordli, 188 Nordmyren

198 Risebru, 150 Rud,161 Røgler lille

172 Sand, 197 Sesvold, 144 Sundby nedre, 163 Sundby øvre, 151 Svesengen, 199 Sætre med Rulnes

195 Tangen, 147 Taugland nordre, 191 Tranbotn, 190 Trandum, 130 Trøgstad øvre

194 Vekato, 177 Vilberg.

Ullensaker en Bygdebok Vol. 3.Algarheim Allergot, Aur, Austad, Åstad

Barnkjenn, Berg, Bjønningstad, Bjørke, Bjørtomt, Bratval, Bråten, Brudalen

Dal, Døli, Døliengen

Ellingsrud, Elstad, Elstaddalen, Elstadmoen

Fjellberg, Fløgstad, Fløtten, Furulund, Furuset

Garder, Gislevoll, Gjestad, Grinden, Grøndalen

Hallingstad, Hannestad, Haug i Hovin, Hauerseter, Havnemoen, Helgebostad, Hovin, Hveim

Inngjerdingen

Jaeren, Julset, Jødal

Kjos, Klokkeset, Kolby, Kopperud, Korslund, Korsmo, Kråfoss, Kringlemyren, Kværndalen

Langeland, Lauten i Hovin, Låke, Li, Lien, Ljøgot

Majorsæter, Melby, Melby i Mogreina, Mjælaberg, Moen, Mølledalen, Møllerstad

Nordby i Hovin, Nordby i Kisa, Nordli, Nordmyren, Nygård

Onsrud

Risebru, Rotnebu, Rud i Hovin, Rulnes, Røgler

Sand, Sesvoll, Skryta, Stendalen, Stensby, Stokstad, Støvner, Sundby nedre, Sundby øvre, Syverstad, Sætre

Tangen, Taugland, Tranbotn, Trandum, Trøgstad

Vangen, Vekato, Vestengen, Vilberg,

Genealogy[edit | edit source]

Probate Records[edit | edit source]

1683-1865: Records are found in Øvre Romerike judicial district.

1845-1877: Records are found in Nes judicial district.

1709-1778: Clerical probate records are found in Øvre Romerike deanery.

References[edit | edit source]

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

-Nesten, H. (Hans Jacob, Larsen): Ullensaker - En Bygdebok, Oslo: Utgitt av en komite, 1951. Bind III.