Fet Parish, Akershus, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search


Guide to Fet, Akershus, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Fet Parish
Jurisdictions
Stift/Bispedømme/
Diocese
Borg bispedømme (1070-1969 Oslo bispedømme)
Prosti add here
Len 1599-1660 Akershus
Amt 1689-1919 1662-1919: Akershus
Fylke 1919-Present Akershus
Region add here
Prestegjeld Fet
Kommune add here
Skifteretten add here
Tinglag Fet
Fogderi Nedre Romerike
Sorenskriveri Nedre Romerike
Skipreide add here


Church Records[edit | edit source]

Microfilm at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district). Contains parish registers from the parishes Fet and Rælingen.   Parish registers from 1716-1925.

Digitized parish registers online at Digitalarkivet [Digital Archives]

Census Records[edit | edit source]

 • 1663-1666:   Fogdernes og sorenskrivernes manntall 1664-1666. Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  This census was taken by the local civil authorities. It lists the names of the farms, farmowners (including widows), sons of farm owners, male farm hands, cottagers and sons of cottagers and the age of each person. The clerical authorities took a census during this same time period. Both censuses should be used as they supplement each other. The clerical census is more complete.
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet). 
 • 1663-1666:  Sogneprestenes manntall 1664-1666.  Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district). This census was taken by the local parish priests. It lists the name of the farms, names of farm owners (including widows), the sons of the farm owners, male farm hands, cottagers and their sons, and the ages of each person. There was another census taken by the civil author- ities at this same time. Both censuses should be searched as they supplement each other. This clerical census is more complete.
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet). 
 • 1701: Manntall 1701 : optatt av fogderi, sorenskrivere og sogne prester ifølge kongebrev av 26 Juli 1701.  Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  The census of 1701 was taken for military purposes. It lists only the males living in rural districts who were over the age of one year. It includes the farm name, name and age of the owner, names and ages of sons and servants. Also includes the residence of all unmarried males living away from home when the census was taken.
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet). 
 • 1865: Microfilm of the 1865 census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  Folketælling 31 December 1865.  This census contains the persons name, residence, status in the family, occupation, sex, martial status, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information. Each book usually contains one clerical district (prestegjeld). In some books there are two clerical districts recorded. The parishes and school districts in each clerical district are listed at the beginning of each book. 
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet),  as well as at the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway.
 • 1891: for Fet herred is available online as a database at Digitalarkivet.
 • 1900: Microfilm of the 1900 census for Fet prestegjeld (clerical distirict) available at the Family History library.  Folketælling for Norge, 3 Dec 1900.  This census contains the persons name, sex, resident or temporary resident, temporarily absent and where person is, position in the family, marital status, occupation, year of birth, place of birth, citizenship, religion, and other miscellaneous information.
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet), as well as the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway.

Court Records[edit | edit source]

Land Records[edit | edit source]

Farm Books[edit | edit source]

The Family History Library has a farm book, Bygdehistorie for Fet. It is a history of the community of Fet in Akershus county from the earliest times until about 1800 and a genealogy of the people and their farms into the 1980's.

Farm Names[edit | edit source]56 Aannerud, 49 Aas nordre, 55 Aas søndre, 29 Aasen, 62 Auten, 35 Bakaas

12 Balnes, 68 Barkenes, 4 Berger nordre, 46 Bjanes nordre, 69 Bjørkeflaatten, 45 Bleike, 60 Blesa, 59 By nordre, 6 Børgen

23 Dammen, 70 Duerud

26 Enderud, 29 Engen, 65 Ersrud

33 Falla, 22 Faller, 41 Fet Præstegaard, 55 Fjeldsrud, 36 Fjerdingen, 31 Fraastad

61 Gan, 19 Garder nedre, 63 Gjestad, 34 Gran, 27 Guttarsrud

30 Haga, 37 Hagen, 33 Harestad, 52 Haugen, 21 Hauger, 48 Hellerud, 20 Holen, 70 Holen, 24 Holt, 71 Holtedal, 28 Holter, 48 Holtet, 2 Hotvet, 42 Hov, 13 Hovin nordre, 48 Huken, 37 Hval

44 Jaer østre, 1 Jølsen

54 Kinn, 29 Kjustad, 50 Kvernhammer

39 Løken nordre, 7 Løken vestre, 35 Løkken

48 Melby, 75 Midskog

15 Nerdrum nordre, 52 Nitteberg, 58 Nordli, 56 Nygaard

48 Raasaak, 36 Ramstad nedre, 48 Rosholmen

72 Sanderud, 25 Skaarer, 74 Skjatvet, 9 Skjelver nordre, 20 Skjønneberg, 3 Smedsberg, 28 Smedsrud, 57 Sofsrud, 17 Støvin, 53 Svindal mellem, 21 Sørli

11 Tien, 32 Tofsrud, 64 Torud, 73 Tunnerud, 23 Tveiter

29 Vestby, 20 Vilberg, 70 Vindland, 8 Vinsnes

67 Østanes nedre, 38 Østersund, 43 Øve

Bygdehistorie for Fet Volume 2.Ammerud, Askervol, Aspeli, Aspelund, Auten

Bakkevjen, Bakke, Bakkebo, Balnes, Balnesøen,  Banken, Barkebråten, Barkenes, Bekken, Bellevue, Berg, Berger, Bergerud, Berglien, Betjentboligen, Bjanes, Bjerknes, Bjørkeflåtten, Bjørnebo, Bjørnholt,  Bleike, Blesa, Brattli, Brattvoll, Brenna, Brua, Brubak, Bruseløkka, Brusen, Brustad gården, Bråten, Bunes, Burås, By, Bøler, Børgen, Børgenbråten, Bådstand

Dale, Dalegården, Dammen, Dampsagen, Damsletta,  Dyrendal

Eg, Ek, Ekeli, Ekelund, Elverhøy, Elvestrand, Enderud, Enerhaugen, Enga, Engedal, Enger, Engervegen, Ersrud,  Evjen

Fagerheim, Fagerhøy, Fagerli, Fagersand, Fagerstrand, Fagertun, Falla, Falldalen, Faller, Fallerhagen, Fallerløkka, Fet prestegard, Fetsund, Fevang, Finsnes, Fjellberg, Fjellet, Fjellheim, Fjellstad, Fjellvang  Tien, Fjelly, Fjerdingsby, Flatner, Flestein, Foss, Fossum, Fredheim, Fredhøy, Fredly, Frøsøya, Fråstad, Furulund, Furuset, Fusenberg

Gan, Gardarheim, Garder, Garderbakken, Garderbråten, Garderenga, Garderløkka, Gjestad, Glomstuen, Gran, Granli, Granly, Gravene, Grinda, Grini, Grønvoll, Grårud, Gulbrakka, Gunderstua, Guttarsrud, Gåsøya

Haga, Hagen, Hammeren, Haug, Haugen, Vilberg, Haugerbakken, Haugerløkka, Haugerud, Haugerøen, Haugland, Haugli, Haugtun, Heimdal, Heimen, Hektner, Helling, Hermanrud, Herredshuset, Hol, Holen, Holsenga, Holt, Holtedal,  Holter, Holtet,  Holthaugen, Hotvet, Hotvertdalen, Hov, Hovin, Hovinbakken, Hovinstrand, Hovinåsen, Humlegård, Hunes, Hval, Høgda, Høgset, Høiden

Inngjerdingen

Jaer, Jernbanebrakka, Jølsen

Karlshøy, Kikut, Kinn, Kjeller, Kjellerholen, Kjona, Kjustad Knatten, Knausen, Kneppe, Krokedal, Kvebek,  Kvernhammer, Kvålebakken

Langset, Leirdal, Leirtangen, Lensebrakka, Lia, Libakk,  Lille Strøm, Lilleberg, Lilleby,  Lindstad, Linneng, Linnerud, Loftstua, Long, Longelstad, Loppetangen, Lund, Lundheim, Lundvegen, Lykkja, Løken, Løkenenga, Løkka, Løkkeberg, Lønnebo, Løvli

Melnes, Midtskog,  Mikkelstua, Munkerud, Myra, Myrebo, Myrhaug, Myrvang, Myrvoll, Måsan

Narvestad, Nerdrum,  Nerdrumløkka, Nerdrumstranda, Nergård, Nes, Nesa, Nordal, Nordby, Nordhagan, Nordli, Nordset, Nordstrand, Nordvoll, Nordøya, Nordheim, Nybakk, Nyborg, Nydal, Nygård, Nyhus

Odden Opsund, Opåker

Petrinelykkja

Rakkermåsan, Ramstad, Renditrua, Ringstad, Risholen, Rogner, Rognerud, Rosenberg, Rud, Rudsholmen, Ryen, Råsåk

Sagbrakka, Sagholen, Sagstua, Samhold, Sandberg, Sandbo gården, Sanderud, Setra, Skauen,  Skjatvet, Skjelver, Skjelverenga, Skjelverhaugen, Skogholt,  Skjæret, Skjønneberg, Skogen, Skogheim, Skogli, Skovli, Skovly, Skredderud, Skårer, Skårerbråten, Skårerenga, Skårerhagen, Skårerlykkjan, Skårersetra, Sletta, Slettvoll, Smedsberg, Smedstad, Småtta, Sofsrud, Solbakken, Solberg,  Solbustad, Soleng, Solheim, Sollia, Sollund, Solstad, Soltun, Solvang, Solvik, Sootbrakka, Steindalen, Sten, Stenberg, Stenerud, Stensby, Stensrud, Stigen, Store Strøm, Strand, Stranda, Strandbakken, Strandberg, Strandbrakka, Strandheim, Strandstua, Støtterud, Støvin, Støvinåsen, Sundby, Sundhøy, Svarterud, Svelåsen, Svindal, Søhagan, Sønstevoll, Sørli

Taje, Tajen, Tangen, Teien, Teig,  Teigen, Tien, Tienbråten, Tofterud, Tomta, Tomter, Torud, Trettholmen, Tronsestua, Tuen, Tunnerud, Tveiter,  Tøyen

Uller, Ulsrud, Una

Valborgro, Vangen, Vestby, Vestenga, Vestengen, Vestergarden, Vesterheim, Vestli, Vestersund, Vestervollen, Vestøen, Vik, Vilberg, Vilbergbrakka, Vindland, Vinsnes, Vinsneshaugen, Vold, Volden, Voll, Voni

Ødeby, Ødegården, Øen, Øgarn, Øistad, Østanes,  Østenge, Østergarden  Østersund, Østli, Øyer, Øverby, Øya, Øymoen&

nbsp; Åmot,  Ånnerud, Årnes, Ås, Åsen, Åslia.

Bygdehistorie for Fet Volume 3.

MAIN FARMS:  with sub-farms.

ENDERUD: Haugen, Skredderstua 

GUTTARSRUD, Bråten, Enga, Haugen, Jongstrømmen, Nybakk, Nyengen, Olberg, Sletta, Solbakken, Stenberg, Svendsrud, Tyskerud, Utsikt, Ødegården (Øgarn), Østegarn.

HOLTER:  Bjørnbakken, Ekeberg, Enga, Fjellstad, Flaen, Hagen, Haugen, Haraldsrud, Hestehagen, Holterhuset, Korsveien, Kroken, Løkka, Løvås, Moen, Nordli, Sameia, Skogly, Sletta, Smedsrud, Strandbakken, Stua.

KJUSTAD: Berg, Bæreng, Engen, Long, Merli, Myra, Myrvoll, Sørli, Vestby, Østgarden, Åsen.

HAGA : Arstun, Bråten, Haugen, Karlsrud, Linnerud, Solvang, Tyskerud, Vestli, Ødegården, Østegarden 

FRÅSTAD: Bråten, Fjellvang, Fossheim, Frøistad, Holtet, Hvila, Innlaget, Kampheim, Kjersrud, Korsveien, Lillo, Ovi, Sagdalen, Sandbo, Vila.

VARÅ-BRUKET.

TOFSRUD: Bråten, Dammen, Fjellvang, Fredlund, Gråterud, Holterhuset, Kvernstua, Merli, Møllerbakk  Nordli Oppistua, Nygård, Sletta, Sollia, Veivy.

FALLA: Brattåsen, Bråten, Delerud, Fallaengen, Fallahaugen, Fossen, Granlund, Granvoll, Harestad,  Haugen, Heimdal, Hestebråten, Nyland, Skauen, Sundbråten, Tangen,  Rønningen, Torud, Uransrud.

TINGSRUD, Fosshaug, Heiberg, Heiås, Nørup, Åsheim.

GRAN: Berg, Granshagen, Langbråten, Langerud, Torve.

RAMSTAD: Bakås, Bergan, Berget, Bratli, Dulpen, Enga, Engerhaugen, Feste, Fjerdingen, Flaen, Flaløkka, Grana, Granerud, Hagen, Haukehagen, Heia, Heidammen, Hestehagen, Hvalsetra, Jensrud, Knatribakk, Langset, Løkka, Møllerbakk, Møllerstuen, Neberg, Nor, Piletangen, Ramstadengen, Saga, Sandbakken, Stubberud, Søover, Tangen, Vestby, Vestheia, Visperud, Vollheim, Østheia, Åserud.

HVAL: Ammerud, Bakken, Bråte, Dammerud, Ekra, Enga, Engerhagen, Flensborg, Fredhøy, Granli, Grinda, Hagan, Heimdal, Hvalberg, Hvalsenga, Hvalsetra, Hvalslien, Hval smia, Hvalstad, Hvalstangen, Hvalstrand, Høyby, Korsmo, Kringsjå, Rosenlund, Sagdalen, Sagløkka, Sandvoll, Svingen, Sydover, Vestenga.

ØSTERSUND: Grønvoll, Holen, Holsten, Linnerud, Lunder, San, Strandenga, Sundhagen, Sundstua, Sundvoll.

LØKEN: Altona, Bakkeli, Enga, Gata, Grøndal, Gutua, Heimdal, Heimly, Holen, Klokkerud, Lillebo, Løkenengen, Løkenhagen, Sand, Sandberg, Skaug, Skjønhaug, Solbakke, Stenerud, Tømte, Østby, Østli.

FET PRESTEGARD:  Bakken, Hol, Lunder, Nørup, Prestebakken, Prestestranda, Sundhagen,Tingsrud.

HOV:  Balenga, Hovstua, Sørby.

Bygdehistorie for Fet Volume 4.

MAIN FARMS:  with sub-farms.

ØVERBY:  Nerby, Skjønhaug, Skovholt, Solhaug, Stenly, Tangen, Torp.

JAER:  Hagen, Veststua, Førkarlsrud, Grinda, Haugen, Jushaugen, Nyplassen, Solheim.

BLEIKE: Lykkjebakken, Bakken, Enga, Grinda, Monsrud, Rittmesterstua, Skredderud, Solheim, Stranda.

BJANES:  Haugen, Stensrud.

JARENSTRAND OG GJLRHOLMEN, ROSHOLMEN:  Gjørholmen, Rosholmen.

RÅSÅK: Enga, Grind, Hytta, Fjell, Haugen, Helerud, Holtet, Huken, Hytta, Kongsskog, Melby, Nordby, Råsåkfjellet,  Solbakken, Solvang, Sørby.

ÅS NORDRE: Veststua, Bakken, Bekkekollen, Bråten, Delingsby, Enga, Solvang,Tolerud, Åsly.

KVERNHAMMER::  Kvernhammer, Lybekk.

SVINDAL: Nystua, Enga, Fagerheim, Fjellerg, Furu, Gaukerud, Granheim, Gullhaug, Hagen, Haugen, Linnerud, Løkkenberg, Låkelia, Nitteberg, Nordal, Pettersrud, Skautun, Skogheim, Skovli, Svendala, Sølvhaug, Veiby, Vinteren, Østby, Østegarden, Ås.

KINN:  Fridheim, Kinnstua, Kollen, Pynten, Rønningen, Spælen, Stangnes, Åsheim.

ÅS SØNDRE:  Bergland, Bergly, Breivoll, Enger, Fjellsrud, Fredly, Haugli, Heiås, Lund, Nylenna, Skjønhaug, Teigen, Tresdalen, Trosterud, Østli.

ÅNNERUD: Aspelund, Bakken, Bjørklund, Bråten, Engene, Furuly, Haug, Heggedal, Hestehagen, Jordet, Lunder, Lundshagen, Løkka, Mo, Nyborg, Nygård, Orderud, Rud, Sannum, Skogly, Skovlund, Sletner, Sletta, Slettum, Slettvoll, Solbakken, Sollheim, Solstad, Steinmo, Stenerud, Stensrud, Tømte, Utsikt, Ånnerud, Åserud. 

SOFSRUD:  Bråten, Fredheim, Haga, Kopperud, Korsveien, Korsvoll, Lillo, Merli, Myrvang, Myrvoll, Sandbakken, Solberg.

BY:  Bydal, Frøshaug, Hagen, Haug, Hauger, Høgmoen, Kvernbråten, Kvernmoen, Lier, Lågmoen, Moen, Moen-Lågmoen, Myra, Nordli, Rødbekken, Skytterud, Snørsrud, Solhaug, Solvang, Svarterud, Sørli.

Bygde Historie for Fet Volume 5.

MAIN FARMS:  with sub-farms.

BLESA:  Brågården, Fladby, Gullerud, Kroken, Skjønhaug, Skogen, Soltun, Taraldrud.

GANSBRUKET.

GAN: Berget, Dammen, Hagen, Korsveien, Sten, Åsen.

AUTEN:  Bekken, Bjerkenes, Bråten, Dammen, Enga, Ile, Ilebekk, Tyri.

GJESTAD:  Foseid, Haugen, Haugtun, Hullet, Kilde, Kvernstua, Kølabøn, Løkka, Mauset, Sand, Sandmo, Thunem, Trollhaugen, Aasgaard.

THORUD:  Bergerud, Bråten, Kvernstua, Lund, Lunder, Sand, Skinnerud, Toreid.

ERSRUD:  Berg, Brodal, Bråten, Ener, Foss, Harerud, Hytta, Myrer, Rud, Rudvang, Smådal, Solås, Stua, Sørli, Tunheim, Åsborg.

ØSTANES: Bakken, Brattli, Brattås, Dalen, Dammerud, Enga, Gudmundsrud, Holt, Lier, Logn, Markhus, Nyland, Solberg, Stua, Tangen, Ulverud, Utsikt, Vitås.

BARKENES: Engen, Hytta, Jensenga, Skogheim, Stua.

BJØRKFLÅTTEN:  Enga, Grinda, Kvernstua, Kværne, Maristigen, Nordby, Olberg, Stigen, Svartebru, Torp, Trett.

VINDLAND:  Duerud, Holen, Libråten, Sludderud, Skjellfoss, Steffarud.

HOLTEDAL:  Bjørndalen, Bråten, Tuerud.

SANDERUD:  Engen, Hagen, Høybråten, Svenskerud, Vestby, Østby.

TUNNERUD:  Fredensborg, Rødbekken.

SKJATVET:  Ende, Helvete, Kongsskog, Skogstad, Sollia.

MIDTSKOG:  Bråten, Enga, Engebråten, Saga.

Bygde Historie for Fet Volume 6.

ERSRUD:  Kreppa, Enger, Ersrudshaugen, Frydelund, Fuglli, Jordet, Logn, Marikjella, Sandem, Bergknausen, Fjelltun, Hellingstad, Solheim, Solbakken, Åsheim.

SVARTERUD:  Sletta, Sludderud, Hagen, Holen, Korsveien, Åsen, Vang, Hagali, Nordvang.

ULSRUD:  Rud, Sludderud, Tålje, Berg, Engen, Nygård, Bråten, Hytta, Jordet, Raskerud, Tempelet, Ulrikstad, Bentebo, Bergli, Elverhøy, Ersrud, Bjerkebråten, Fjellheim, Fjellvang, Fredheim, Fredli, Granås, Lillebo, Linnerud, Steinborg, Sørli, Tyritoppen, Wiik.

BØLER GÅRDENE:

STORE BØLER (NORDRE BØLER):  Langerud, Moen, Solberg, Saksrud, Enebakkneset, Vestli, Bjørklund, Fritun, Fjellstad, Furulund, Furuly, Jordet, Lindås, Åsli.

LILLE BØLER (SØNDRE BØLER):  Skrabben, Olberg, Bøler Mølle, Svartdahl bruk, Glitretun, Nyvangen, Smedahl.

MUNGERUD:  Bekken, Engen, Nordli, Sørenga, Mungerudeier, Veiby, Gran.

MELNES-GÅRDENE:  

NORDRE MELNES:  Melnes Bekkesag, Haug, Lybekk, Skjønberg, Chrisenlund, Høgda, Sagstua, Skredderstua, Stria, Ås, Maristua, Vilberg.

SØNDRE MELNES:  Haugen, Sagstua.

TEIG-GÅRDENE: 

TEIG MELLOM (SØNDRE TEIG), Hestehagen, Løkka, Prinsholen, Bakken, Brånen, Bråten, Haraldstad, Haslerud, Nygård, Sloreby, Teigskog.

NORDRE TEIG:  Veststua, Øststua, Nordgarn, Furuholen, Grina 606, Linneberg, Skovheim, Bergly, Bjørkeli, Lykkebo.

TEIG LILLE:  Sætra.

KROKEDAL:  Smådal, Nistua Myrer, Myrer, Klypen, Bergerud, Stensrud, Sætra, Bergerud, Fjeldly, Fredheim, Furulund, Sandberg, Solstad, Stenberg, Vangenstein.

HUNES: Sand, Storvika.

VESTRE MELNES:  Sagstua, Bråten, Holtet, Kleiva, Vestli Pålsgården, Utsikt, Veststua.

ØDEBY GÅRDENE: 

SØNDRE ØDEBY: Langholen, Skredderstad, Bergseth, Sollhaug, Åsen.

NORDRE ØDEBY: Nordby, Skogly Olsehytta.

RINGSTAD:  Tingstad, Breivoll, Norderhaug, Harpeland, Kølabånn, Åsen Skogli, Skaubo.

Genealogy[edit | edit source]

Revers, Katrine Schjøtt (Anne Katrine Meyers Vinsnes): A genealogy of the Winsnes (Vinsnes) family from the farm Vinsnes in Fet, Akershus, Norway. The first known ancestor and owner of the farm was Amund Jonsen born about 1650. He married Maren Christensdatter. They had four children. Includes Gjesdahl, Ring, Stabell, and related families.

FHL 929.2481 A1

Also, available on microfilm at the Family History Library

Østby, Arvid (Arvid Fredrik), 1897: Løken i Fet, gårds- og slektshistorie: med et maskinskrevet tillegg om slekten Østby. A genealogy and a history of the families from the farm Løken in Fet, Akershus, Norway. Includes a typewritten addition of some of the Østby and Withammer families.

FHL 948.22/F1 D2

Probate Records[edit | edit source]

1680-1853: Records are found in Nedre Romerike judicial district.

1719-1807: Clerical probate records are found in Nedre Romerike deanery.

References[edit | edit source]

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

-Horgen, Jan E.:  Bygde Historie for Fet  -  Bosteds- og slektshistorie Åkrene, Nerdrum, Fetsund, Falldalen,  Oslo: Fet Kommune, 1985.  Vol. 2.

-Horgen, Jan E.:  Bygde Historie for Fet  -  Bosted- og slektshistorie Roven, nordre del av Jaren, Oslo:  Fet Kommune, 1988.  Vol. 3.

-Horgen, Jan E.:  Bygde Historie for Fet  - Bosteds- og slektshistorie Søndre del av Jaren Nordre del av Dalen, Oslo:  Fet kommune, 1991.  Vol. 4.

-Horgen, Jan E.:  Bygde Historie for Fet - Bosteds- og slektshistorie søndre og østre del av Dalen, Oslo:  Fet kommune, 1993.  Vol. 5.

-Bråthen, Torkel Rønold:  Bygde Historie for Fet - Bosteds- og slektshistorie Enebakkneset, Oslo:  Fet kommune, 2005.  Vol. 6.